Naše certifikáty

Aktivity  / Naše certifikáty

Zatímco lehčí ferraty zvládne téměř každý, podcenění svých schopností u těžkých ferrat může skupině nejen zkazit výlet, ale také ji ohrozit.

Zkušenosti jsou nenahraditelné, ale pár informací se může hodit.

Certifikáty lezecké dovednosti

Přestože u těch nejobtížnějších ferrat je třeba hodně fyzické síly, jsou v možnostech i křehkých dívek. Rozhodujícími faktory pro zvládnutí vyšších obtížností jsou technika (umět si odsednout, plynule lézt náročné úseky bez mrhání silami) a zkušenosti (nebát se výšek, umění zdolávání různých překážek, nevystavování se riziku, odhadnutí situace, sil, počasí).

U seznamu ferrat je uvedena jejich technická obtížnost. Poté, co je s námi absolvujete, dostanete certifikát příslušného stupně (např. po zvládnutí Alpenvereinssteig dostanete Certifikát lezecké dovednosti B, který vás u nás opravňuje k účasti na ferratách do obtížnosti C). K tomu, abyste mohli absolvovat ferraty vyšších obtížností, potřebujete certifikát nebo prokázat techniku před instruktorem, viz tabulku.

Obtížnost ferratyPožadavky na účastníky
Ažádné požadavky
Bžádné požadavky
Ccertifikát B nebo zdolání stěny obtížnosti 3
Dcertifikát C nebo zdolání stěny obtížnosti 4
Ecertifikát D nebo zdolání stěny obtížnosti 5
Fcertifikát E nebo zdolání stěny obtížnosti 6

Zdolání stěny je možné doložit fotografiemi, na nichž bude patrné, jak zdoláváte stěnu příslušné obtížnosti. Alternativně můžete po dohodě prokázat své dovednosti přímo někomu z nás na stěně.