Platba výletu

Aktivity  / Formality  / Platba výletu

Přihláška na výlet

Přihlášení na výlet lze provést e-mailem (vzhurudohor zavináč email.cz) nebo telefonicky (viz kontakt). Rezervace je považována za závaznou až v okamžiku uhrazení zálohy, která činí 50% ceny výletu na účet č. 7895189001/5500. (variabilní symbol je datum výletu, ve tvaru ddmmrrrr). Záloha musí být zaplacena do 5ti pracovních dnů od objednávky, jinak bude objednávka stornována.

Cena

U každého výletu je uvedena cena, kterou se klient zavazuje zaplatit ve dvou splátkách, přičemž první splátka (záloha) je ve výši 50% a bude uhrazena při rezervaci (viz výše). O jejím zaplacení bude vydáno potvrzení. Druhá splátka ve výši 50% bude zaplacena nejpozději 5 dní před dnem výletu. Cena je zaplacena okamžikem připsání finanční částky na účet nebo přijetím v hotovosti. Povinnost prokázat tuto skutečnost náleží klientovi.

Cena zahrnuje: zapůjčení ferratového vybavení (sedák, prsní úvazek s plochou smyčkou, přilbu, ferratovou brzdu, odsedku a karabinu), cestovní pojištění, doprovod a instruktáž.

Cena nezahrnuje: náklady na dopravu, ubytování*

* většina výletů je jednodenních, ubytování dle dohody pouze u vzdálenějších a časově náročnějších ferrat.

Doprava

Osobní doprava není naším předmětem podnikání v rámci výletu. Pokud bude dohodnuta společná cesta na místo konání výletu, bude se jednat o bezúplatnou činnost zahrnující pouze úhradu vzniklých nákladů - PHM, silniční poplatky a opotřebení vozu.

Cena za dopravu je 4 Kč/km + poplatky (mýto, parkovné, atd.), pokud není dohodnuto jinak. Výsledné náklady jsou rozpočteny mezi jednotlivé účastníky. Orientační náklady za dopravu budou vždy sděleny před začátkem výletu jednotlivým účastníkům.

Možná nástupní místa: (v závislosti na zvolené lokalitě) České Budějovice (výchozí místo), Český Krumlov, Třeboň, Kaplice, Trhové Sviny, Velešín. Pro větší skupinu dojedeme kamkoliv do jižních Čech (4 Kč/km).

Storno podmínky

V případě stornování účasti klienta na výletu, jsou účtovány stornopoplatky na základě následujících pravidel.

  • 20 a více dní před konáním výletu 0%
  • 15 až 19 dní před konáním výletu 25%
  • 10 až 14 dní před konáním výletu 50%
  • 4 až 9 dní před konáním výletu 75%
  • 3 a méně dní před konáním výletu 100%