Všeobecné podmínky

Aktivity  / Formality  / Všeobecné podmínky

Podmínky vedení a účasti na výletu, Základní ustanovení

Každý se účastní výletu dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Pokud organizátor přeruší nebo ukončí výlet z důvodu počasí, přání účastníka, nebo v důsledku nezpůsobilosti účastníka pro daný výlet, zůstává dohodnutá cena nezměněna. Pokud je pro uskutečnění výletu nevhodné počasí, může být výlet přeložen na nejbližší volný termín (neplatí, pokud již výlet začal nebo v jeho průběhu). V případě zrušení výletu ze strany organizátora jsou veškeré zálohy vráceny v plné výši. Účastník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh výletu. Účastník je také povinen mít s sebou po celou dobu výletu léky či zdravotní pomůcky, bez nichž by mohl být během výletu ohrožen na zdraví či životě.

Organizátor je oprávněn vyloučit účastníka výletu, pokud jeho zdravotní stav, zkušenosti, znalosti či vybavení neodpovídají jeho náročnosti. Ve zcela mimořádných případech (vulgární chování vůči ostatním účastníkům či místním obyvatelům, soustavné nedodržování pokynů organizátora, nadměrná konzumace alkoholu či zneužívání omamných látek, porušování právních předpisů apod.) může být účastník vyloučen z výletu či předán vyšetřovacím orgánům příslušného státu.

S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může organizátor plánovaný program omezit nebo zrušit.

Organizátor výletu neodpovídá za nepříznivé následky neodvratitelných a nepředvídatelných přírodních, politických, civilních, dopravních a dalších událostí a stavů, které nemůže ovlivnit. V takovém případě zrušení výletu z těchto důvodů se organizátor zavazuje vrátit přijatou zálohu, sníženou o již prokazatelně realizované výdaje.

Nutná změna programu v průběhu výletu je vyhrazena a je v pravomoci organizátora.